Tel: 099-3694654, 063-2498795

Qsofttech-จำหน่ายโปรแกรมธุรกิจ > ดาวน์โหลดโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง biglatex

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม BiglatexPro

1. ติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล : ติดตั้งก่อนลงโปรแกรมที่ต้องการใช้งาน โดยเลือกดาวน์โหลดและติดตั้งให้ตรงกับ System type ของระบบปฏิบัติการ OS Windows ที่ท่านใช้งาน 

+ สำหรับ Windows 32 Bit : Download Firebird Database Server 2.5.8 Win32bit

+ สำหรับ Windows 64 Bit : Download Firebird Database Server 2.5.8 Win64bit

หมายเหตุ :
– Windows XP system type เป็น 32 bit
– Windows อื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่อง โดยสามารถตรวจสอบ system type ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยคลิ๊กขวาที่ My computer > เลือก Properties > ดูที่ System Type ดังรูป

2.1 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง Biglatex Pro

+ BigLatex (Pro) : รับซื้อน้ำยางพารา /ราคาประกาศน้ำยาง/ ระบบเจ้าหนี้ / ระบบยืม-คืนเงินสำหรับสมาชิก/ ปันผลประจำเดือน/ รายงาน

Download โปรแกรม Biglatex Pro

2.2 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมรับซื้อสินค้าเกษตรทุกชนิดและน้ำยาง FARM-D

+ FARM-D : เพิ่มสินค้าการเกษตรเพื่อรับซื้อ/ราคาประกาศสินค้าทุกชนิด/รับซื้อสินค้าเกษตร/ จ่ายชำระหนี้ / ระบบยืม-คืนเงินสำหรับสมาชิก/ ปันผลประจำเดือน/ รายงานแยกตามประเภทสินค้า

Download โปรแกรม FARM-D

3. ตั้งค่าภาษาในเครื่อง

3.2 ทำการติดตั้ง fonts ถ้าท่านใช้ระบบ Windows 8 ขึ้นไป Download font for windows

หมายเหตุ: หากติดปัญหาในการติดตั้ง สามารถติดต่อทางทีมงานบริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อไปติดตั้งโปรแกรมทดลองให้ใช้งานได้ (ไม่คิดค่าบริการ)

ติดต่อเราได้ที่ 099-3694654, 063-2498795
Line Id : @qsofttechteam