MamboBoard LaiThai Forum  


::ตั้งกระทู้ใหม่::
neuro_sx
ผู้เยี่ยมชม
 
เปิดใช้ไม่ได้ครับ - 10/05/2007 11:12 install เสร็จแล้ว เปิดโปรแกมมา เจอช่องให้ใส่ database path and server ip address ครับ พอปล่อยให้ว่าง เข้าโปรแกมไป ใส่ user and pass ไม่ผ่านครับ แก้ใขงัยครับผม รบกวนด้วยครับ
  ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง
ประสิทธิ์
ผู้เยี่ยมชม
 
Re:เปิดใช้ไม่ได้ครับ - 10/05/2007 15:53 เปิดโปรแกรมแล้วเข้าเมนูจัดการระบบ->กำหนดเครื่องแม่ข่าย
Database Path = C:/CLINIC/CLINIC.GDB
Server IP Address ปล่อยว่าง (ตรงนี้ไว้กำหนดทำงานแบบระบบ LAN)

Post edited by: sysdba, at: 2007/05/10 16:05
  ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง
::ตั้งกระทู้ใหม่::