โปรแกรมบริหารร้านค้า DMart (LAN) PDF พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 1999
อัพเดทล่าสุด 14/9/2014 
 


 
DMart (โปรแกรมบริหารร้านค้าปลีก-ส่ง ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง ทุกชนิด) : ตัวนี้เป็น โปรแกรมบริหารร้านค้าปลีก ชื่อว่า DMart (ดีมาร์ท) โดยในโปรแกรมจะมีฟังก์ชันการทำงาน และรายงานเป็นภาษาไทยทั้งหมด ทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โปรแกรมนี้สามารถ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่ XP ขึ้นไป เหมาะสำหรับกิจการร้านค้าขายปลีก ร้านค้าขายส่ง เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายมือถือ ร้านหนังสือ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแม้แต่ ร้านขายคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องพิมพ์รายงาน และยังสามารถทำงานได้ร่วมกับ ลิ้นชักเก็บเงิน จอแสดงราคาสินค้า ได้อีกด้วย 

 สนใจทดลองใช้งาน ไปที่หน้า Download ติดต่อสอบถามได้ที่ 099-414-6540, 099-454-4650

สนใจดาวน์โหลดโปรแกรมดีมาร์ท คลิกที่นี่

 


Program Features : คุณสมบัติโดยทั่วไปของโปรแกรมบริหารงานธุรกิจค้าปลีก-ส่ง ดีมาร์ท

dmartscrenshort.jpg

 1. เก็บข้อมูลหมวดสินค้าและข้อมูลสินค้าโดยมีการกำหนดราคาขายได้หลายระดับราคา เพื่อให้สัมพันธ์กับข้อมูลลูกค้า เช่น ราคาขายปลีก, ราคาขายส่ง รายการสินค้าชุด กำหนดราคาโปรโมชั่น เป็นเปอร์เซ็นต์ หรือกำหนดราคาที่ขึ้นกับจำนวนหน่วย เช่นซื้อ 5 ชิ้นขึ้นไปราคาเท่าไร

 2. เก็บรายละเอียดลูกค้าโดยแยกระดับราคาที่แตกต่างกัน โดยให้ระดับราคาไปสัมพันธ์กับราคาที่กำหนดไว้ที่ข้อมูลสินค้า

 3. กำหนดเอกสารรับและเอกสารจ่าย โดยสามารถระบุได้ว่าเอกสารใดมีผลกับยอดคงเหลือในคลังสินค้า เพิ่มหรือลด เช่น ใบสั่งซื้อไม่ผลกับคลัง แต่ใบรับของ มีผลทำให้ยอดสินค้าในคลังเพิ่มขึ้น

 4. ควบคุมการขาย โดยใช้วิธีเปิดกะ เพื่อควบคุมการเก็บเงินของแคชเชียร์

 5. มีระบบควบคุมลูกหนี้,เจ้าหนี้ (Option)

 6. สามารถคุมสต๊อกสินค้าที่มี Serial No. ได้แก่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายโทรศัพท์มือถือ (Option)

 7. มีระบบบริการการรับซ่อมสินค้า (Option)

 8. มีระบบบริหารภาษีมูลค่าเพิ่ม (Option)

 9. มีรายงานการขายสดในแต่ละวัน

 10. มีรายงานสินค้าคงเหลือ

 11. มีรายงานสินค้าขายดี สินค้าขายไม่ดี

 เปรียบเทียบรุ่นและคุณสมบัติการทำงานของดีมาร์ท

 

 1. ดีมาร์ทรุ่น POS (พีโอเอส)

  เหมาะสำหรับใช้เป็นจุดขาย โดยต้องใช้งานร่วมกันกับดีมาร์ทรุ่นอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานเดี่ยวๆได้

 2. ดีมาร์ทรุ่น Lite (ไลท์)

  เป็นรุ่นเล็กสุด เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการคุมสต็อก และซื้อ-ขายเงินสดเท่านั้น พร้อมรายงานที่เกี่ยวข้องครบครัน

 3. ดีมาร์ทรุ่น Pro (โปร)

  เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการคุมสต็อก ซื้อ-ขายเงินสด และเงินเชื่อ พร้อมรายงานที่เกี่ยวข้องครบครัน

 4. ดีมาร์ทรุ่น Silver1 (ซิลเวอร์1)

  เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการคุมสต็อก ซื้อ-ขายเงินสด และเงินเชื่อ มีระบบส่งซ่อมสินค้า/เคลมสินค้า เหมาะสำหรับสินค้าที่มี Serial Number เช่น ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ มือถือ เป็นต้น พร้อมรายงานที่เกี่ยวข้องครบครัน

 5. ดีมาร์ทรุ่น Silver2 (ซิลเวอร์2)

  เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการคุมสต็อก ซื้อ-ขายเงินสด และเงินเชื่อ มีระบบปรับแต่งภาษี สามารถทำภาษี 2 เล่ม เพื่อส่งให้สำนักงานบัญชียื่นภาษีได้เลย พร้อมรายงานที่เกี่ยวข้องครบครัน

 6. ดีมาร์ทรุ่น Gold (โกลด์)

  เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการคุมสต็อก ซื้อ-ขายเงินสด และเงินเชื่อ มีระบบปรับแต่งภาษี สามารถทำภาษี 2 เล่ม เพื่อส่งให้สำนักงานบัญชียื่นภาษีได้เลย มีระบบส่งซ่อมสินค้า/เคลมสินค้า เหมาะสำหรับสินค้าที่มี Serial Number เช่น ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ มือถือ เป็นต้น พร้อมรายงานที่เกี่ยวข้องครบครัน 
 หมายเหตุ : ควรเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมไปติดตั้งให้ตรงความต้องการใช้จริง เนื่องจากแต่ละรุ่นมีระดับราคาแตกต่างกัน และหากเปลี่ยนเวอร์ชั่นภายหลัง user ต้องทำการเตรียมข้อมูลสินค้าใหม่

 Usage Instructions: วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมนี้

การเข้าโปรแกรมใช้ User name = SYSTEM และ Password = 123 การป้อนข้อมูลขายสดหน้าร้าน (POS) ในกรณีที่ขายมากกว่า 1 หน่วย ให้ใส่ จำนวน ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน เช่น ขาย 2 หน่อย ก็ใส่ 2* แล้วตามด้วยการยิงบาร์โค้ด หรือ กดปุ่มค้นหาสินค้าที่ต้องการขาย

 How to Records Data: วิธีการการบันทึกข้อมูล-เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมดีมาร์ท

 1. ให้ทำการเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในเมนูจัดการระบบ เมนูประวัติบุคคล และ เมนูคลังสินค้า ให้ครบถ้วน
 2. ระบุความต้องการว่าจะใช้ลิ้นชักเก็บเงิน และพิมพ์ใบรับเงินทันทีหลังรับเงินหรือไม่ได้ในเมนู จัดการระบบ/ ข้อมูลกิจการ
 3. บันทึกยอดยกมาของสินค้าเข้าไปในระบบ โดยเข้าทำงานใน เมนูงานประจำวัน/ใบสำคัญรับ โดยระบุคลังสินค้า ให้ถูกต้อง
 4. เปิดกะใหม่ โดยกำหนดเงินทอนให้เรียบร้อย
 5. บันทึกการขายสินค้า สามารถบันทึกได้ใน เมนูงานประจำวัน/ใบสำคัญจ่าย หรือ ใช้ระบบขายปลีกหน้าร้าน (POS ให้ใส่จำนวนตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน เมื่อต้องการขายมากกว่า 1 หน่วย)
 6. สิ้นรอบของแคชเชียร์ ให้บันทีกปิดกะ
 7. ทำการตรวจนับสต๊อกสินค้าเป็นประจำ หากจำนวนสินค้าไม่ตรง ให้บันทึกปรับปรุงสินค้า ถ้าปรับปรุงเพิ่ม ให้เข้า งานประจำว้น/ ใบสำคัญรับ ถ้าปรับปรุงลดให้เข้า งานประจำว้น/ใบสำคัญจ่าย
 8. ดูยอดสินค้าคงเหลือได้ในเมนู คลังสินค้า/ ดูรายการสินค้าคงเหลือ โดยสั่งให้เครื่องคำนวณยอดใหม่เพื่อให้ยอดตรงกับความเป็นจริง
 9. พิมพ์รายงานตามความต้องการ

 Remarks: หมายเหตุเพิ่มเติม

-   โปรแกรมนี้รองรับเครื่องพิมพ์กระดาษม้วน ของ Epson รุ่นที่ขึ้นต้นด้วย TMU ผ่าน COM1 และต่อลิ้นชิ้นเก็บเงิน เข้ากับเครื่องพิมพ์ การสั่งให้ลิ้นชักเด้งออกตอนเก็บเงิน และพิมพ์ใบรับเงินทันทีหลังกดปุ่มรับเงิน ให้ไปกำหนดค่าที่ จัดการระบบ/ข้อมูลกิจการ

-   ใบรับเงิน ที่สั่งพิมพ์ขายสดหน้าร้าน สามารถแก้ไขได้เอง โดยเข้าไปที่ จัดการระบบ/ใบสำคัญจ่าย แล้วใช้เมาส์คลิกเลือกตรงบรรทัด OSV-ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ แล้วคลิกปุ่ม แบบฟอร์ม เมื่อเข้าไปฟอร์มแก้ไขแล้วให้ ดับเบิ้ลคลิกที่ตัวฟอร์มรายงาน จะมีหน้าต่างให้มากำหนดขนาดกระดาษ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ Save

-    ในกรณีที่ใช้เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ แล้วใช้กระดาษที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ถ้าใช้ window98 ก็ให้ไปกำหนดขนาดกระดาษในเครื่องพิมพ์เป็น custom แต่ถ้าใช้ window XP จำเป็นต้องสร้างขนาดกระดาษขึ้นมาเสียก่อน โดยเข้าไปที่ start/settings/printers and faxes ให้คลิกขวาตรงพื้นที่ว่าง เลือกหัวข้อ server properties ที่แท็บ Form ให้ติ๊กตรงช่อง Create New Form แล้วตั้งชื่อไม่ให้ซ้ำกับที่มีอยู่ แล้วกำหนดขนาดตามความต้องการ แล้ว ควรเลือกหน่วยนับเป็น English หน่วยจะเป็นนิ้ว เสร็จแล็ซให้คลิกปุ่ม OK ขั้นตอนต่อไป ก็นำขนาดที่สร้างมาไปใช้กับ printer ตัวที่เราต้องการใช้ ไปเปลี่ยนประเภทกระดาษตามที่เราสร้าง

-   มีคำถามมาว่า ทำไมบันทึกเอกสารรับแล้วยอดสินค้าไม่เพิ่ม คำตอบ ก็คือ เอกสารรับนั้นมีหลายประเภท อะไรบ้างที่กระทบกับคลังสินค้า ให้ไปดูที่ จัดการระบบ/กำหนดใบสำคัญรับ จะแสดงรายละเอียดให้ทราบว่าเอกสารใด มีผลทำให้สต๊อกเพิ่มนั่นก็คือจะมีเครื่องบวก + แสดงอยู่ตรงช่อง คลัง เช่นเดียวกัน ถ้าเราอยากทราบว่าเอกสารจ่ายอะไรบ้างที่ผลกับสต๊อก ก็ให้ไปดูที่ จัดการระบบ/กำหนดใบสำคัญจ่าย

-   มีคำถามว่า ต้นทุนสินค้า คือ ราคาที่ไม่รวม VAT ใช่ไหม คำตอบ ถูกต้องแล้วครับ และถ้ากิจการของท่านไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ให้กำหนดรายละเอียดสินค้าต่างๆ ตรงช่อง V (หมายถึงสินค้ามี VAT) ให้เอาเครื่องหมายถูกออก โดยการคลิกปุ่มแก้ไข แล้วคลิกซ้ำตรงช่อง V อีกครั้ง

-   มีคำถามว่า ถ้ากิจการมีลูกค้าขายส่ง และลูกค้าขายปลีก ซึ่งราคาขายไม่เท่ากันจะทำอย่างไร คำตอบ เนื่องจากโปรแกรมไม่มีการกำหนดราคาขายไว้หลายราคา แต่เราอาจจะมากำหนดปรเเภทส่วนลด/คูปอง แทนได้ แต่ตรงนี้ต้องเป็นการลดเป็น % (กำหนดที่ คลังสินค้า/ประเภทส่วนลดและคูปอง) เมื่อเกิดขายสดหน้าร้าน พอทำรายการจนครบแล้ว ก็กดปุ่ม F5 คูปองส่วนลด แล้วระบุไปว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์ การใส่เปอร์เซ็นเช่น 10% อาจพิมพ์ลงไปเป็น 10+ ก็มีความหมายเดียวกัน

สนใจทดลองใช้งาน ไปที่หน้า Download ติดต่อสอบถามได้ที่ 099-414-6540, 099-454-4650

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 17 สิงหาคม 2015 )
ถัดไป >