โปรแกรมบริหารงานคลินิกแล็บ ระบบคลินิกแล็บ TheClinicLab PDF พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 1999

โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ The ClinicLab

 

         โปรแกรม The ClinicLab บริหารงานคลินิกแล็บ : เป็นระบบบริหารคลินิกแล็บ (Clinic Lab Systems) ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยคิวซอฟต์เทค www.qsofttech.com เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมาและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีผู้ใช้งานแล้วทั่วประเทศไทย เหมาะสำหรับกิจการ คลินิกแล็บ,คลินิก ,โรงพยาบาล ที่มีระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือ ตรวจผลแล็บจากห้องทดลองได้เป็นอย่างดี   ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่ XP ขึ้นไป 
          โปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ The ClinicLab สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ค้นหา ประวัติคนไข้ เพื่อทำการสั่งตรวจแล็บตามรายการที่คนไข้ต้องการหรือจากที่แพทย์สั่งตรวจ โดยสามารถเพิ่มข้อมูลรายการตรวจหรือชุดโปรแกรมการตรวจ พร้อมใส่ราคาค่าตรวจและค่าอ้างอิงโดยแบ่งตามเพศหรือช่วงอายุได้ ซึ่งเทคนิกแพทย์สามารถดึงรายการตรวจมาขณะสั่งตรวจแล็บได้เลย พร้อมใส่ค่าผลตรวจโดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงได้ พร้อมออกรายงานผลแล็บให้กับคนไข้ในแบบฟอร์มที่สวยงาม ซึ่งตอนรับชำระเงินสามารถให้ส่วนลดเป็น % และพิมพ์ใบเสร็จให้แก้คนไข้หรือผู้สั่งตรวจ นอกจากนี้ยังมีระบบลูกหนี้ สำหรับคลินิกที่ส่งตรวจที่ชำระเงินแบบเงินเชื่อ และใช้งานร่วมกันหลายเครื่องด้วยเครื่อข่ายเน็ตเวิร์ค LAN ได้

 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมคลินิกแล็บ TheClinicLab

1. ติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  ดาวน์โหลดได้ที่นี่  

2. ติดตั้งโปรแกรมคลินิกแล็บ TheClinicLab ดาวน์โหลดได้ที่นี่

สามารถดูวิดิโอสอนสอนวิธีการใช้งานโปรแกรมคลินิกแล็บ TheClinicLabได้ที่ คลิ๊กที่นี่  หน้าบันทึกประวัติผู้ป่วยและรับผู้ป่วยเข้าคิวตรวจ

Program Components (โปรแกรม Clinic Lab จะระบบงานออกเป็น 5 ระบบย่อย ดังต่อไปนี้)

 1. ระบบรับผู้ป่วยและการเงิน ซึ่งเป็นระบบในการลงทะเบียนผู่ป่วยและรับชําระเงินจากผู้ป่วย
 2. ระบบสั่งตรวจแล็บ เป็นระบบที่เทคนิคแพทย์ทําการซักประวัติ สั่งตรวจแล็บทั่วไป และตรวจแล็บตามที่คนไข้หรือคลินิกที่ส่งมาให้ตรวจตามความต้องการ
 3. ระบบบันทึกผลแล็บ เป็นระบบที่ห้องปฏิบัติการทําการตรวจแล็บที่ระบุในข้อ 2 และทําการบันทึกผลแล็บและออกรายงานผลแล็บ
 4. ระบบสอบถามประวัติการตรวจ เป็นระบบที่ไว้ให้เทคนิคแพทย์สอบถามประวัติการตรวจของผู้ป่วยที่เคยมาตรวจ สามารถดูผลเชิงสถิติ เพื่อเปรียบผลในครั้งก่อนว่ามีแนวโน้มอย่างไร เช่นผลการตรวจความดัน การตรวจเบาหวาน เป็นต้น
 5. ระบบลูกหนี้ เป็นระบบวางบิลและรับชำระหนี้ จากคลินิกแพทย์/โรงพยาบาลที่ต้องมีการเรียกเก็บเงินเนื่องจากมีการตั้งค้างค่าตรวจแล็บไว้เป็นลูกหนี้
สามารถเพิ่มรายการตรวจได้ไม่จำกัดและสามารถกำหนดผลตรวจสำหรับแต่ละรายการตรวจได้


Program Features (คุณสมบัติ และความสามารถของ โปรแกรมนี้)

 • สามารถทํางานบนระบบเครือข่ายภายใน (Local Area Network) โดยสามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายเครื่อง
 • สามารถสร้างรายการตรวจและชุดโปรแกรมการตรวจที่ประกอบด้วยหลายรายการตรวจได้และกำหนดราคาค่าตรวจสำหรับแต่ละคลินิกที่ส่งตรวจได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละประเภทได้
 • สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ค้นหาประวัติคนไข้ได้
 • สามารถสั่งตรวจแล็บโดยดึงรายการตรวจหรือชุดโปรแกรมการตรวจที่เพิ่มข้อมูลไว้แล้วมาสั่งตรวจได้เลย
 • สามารถกรอกผลแล็บโดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงที่ได้ระบุในรายการตรวจแล็บ
 • สามารถออกผลการตรวจแล็บในแบบฟอร์มได้อย่างสวยงาม
 • สามารถรับชำระแบบเงินสดโดยให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้
 • สามารถดูประวัติย้อนหลังการตรวจโดยเจาะจงผู้ป่วยหรือการตรวจหรือวันที่ตรวจที่ต้องการได้
 • มีระบบลูกหนี้สามารถทำใบวางบิลและใบรับชำระเงินได้
 • ออกรายงานตามเงื่อนไขต่างๆได้อย่างครบครัน

  Usage Instructions (การเข้าใช้งานโปรแกรม The ClinicLab)

  วิธีการเข้าโปรแกรมให้กรอกรายละเอียดชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเริ่มต้นตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

 • Username (ชื่อผู้ใช้งาน) : 401
 • Password (รหัสผ่าน) : 401  ลักษณะการใช้งานโปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ The ClinicLab 

    1.ใช้งานเครื่องเดียว
    2.ใช้งานร่วมกันแบบระบบเครือข่าย(เชื่อมต่อด้วยสายแลน)


  Report  (รายงานโปรแกรมบริหารคลินิกแล็บ)

  • ผลการตรวจแยกตามที่อยู่
  • สรุปผลการตรวจแยกตามที่อยู่
  • สรุปค่าตรวจแยกตามคลินิก
  • คนไข้แยกตามคลินิก
  • ค่าตรวจแยกตามคลินิก
  • สรุปค่าตรวจตามวันที่
  • พิมพ์ผลแล็บทั่วไป
  • พิมพ์ผลแล็บที่มีรายการย่อย
  • พิมพ์ผลแล็บตามรายการตรวจ
  • ค่าตรวจที่ยังไม่แจ้งหนี้
  • แจ้งหนี้ตามวันที่
  • แจ้งหนี้แยกตามลูกหนี้
  • ใบแจ้งหนี้ยังไม่ได้รับเงิน
  • รับเงินตามช่วงวันที่
  • รับเงินแยกตามลูกหนี้  • สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  • Tel : 099-4146540 , 099-4544650
  • Line id : pangeline,blissfulpluem
  • Email:
  • Facebook:https://www.facebook.com/qsofttechcenter

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 25 ตุลาคม 2017 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >