โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมรับหวย Richest คลิ๊กเลย !!!. PDF พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 1999

โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมรับหวย Richest

    โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมรับหวย Richest จะช่วยป้องกันความเสี่ยงให้ท่านเจ้ามือ คีย์หวยได้หลายแบบ เพิ่มกำไรด้วยการผันเก็บแล้วตีออกกินเปอร์เซ็นต์เพิ่ม ลงทุนเพียงครั้งเดียวใช้ได้ทุกงวด ท่านอาจจะนั่งทำหวยอย่างสบายไปแล้วก็ได้ในตอนนี้ถ้าท่านใช้ สุดยอดโปรแกรมหวย Richest  099-4146540

สนใจดาวน์โหลดโปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวยรัฐบาล คลิกได้ที่นี่

               

 โปรแกรมหวย โปรแกรมรับหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย Richest : พัฒนาโดยคิวซอฟต์เทค www.qsofttech.com เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา โดยมีผู้ใช้งานแล้วทั่วประเทศไทย เหมาะสำหรับเจ้ามือหวย ที่ต้องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โปรแกรมหวย Richest ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่ XP ขึ้นไป และสามารถใช้งานพร้อมกันหลายเครื่องในเครื่อข่าย  LAN ได้ 

ใช้งานง่ายเหมาะกับลักษณะการเล่นหวยทุกภาค เนื่องจากมีรูปแบบการรับแทงที่หลากหลาย สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานได้หลาย User และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ สามารถตั้งยอดรับแทงเลขแต่ละประเภทและตีออกให้เจ้ามือรายอื่น หากผิดพลาดสามารถแก้ไขยอดรับแทงย้อนหลังได้ และที่สำคัญมีการออกรายงานสรุปต่างๆ กำไรขาดทุน ยอดรับแทงแต่ละผู้ส่งโพย เพิ่มความสะดวกสบาย ในการบริหารจัดการของคุณ นอกจากนี้แล้ว การใช้โปรแกรมหวยRichest จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นโดยมนุษย์ (Human Error) หากทำการจดบันทึกรายการต่างๆ ทางกระดาษ หรือ สมุดโน๊ตต่างๆ ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือสูญหายได้ 


Program Features (คุณสมบัติและความสามารถของ โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมรับหวย Richest)

 • โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาสำหรับใช้งานบนระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (LAN) โดยเฉพาะใช้ฐานข้อมูลระดับ ฐานข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) จึงมั่นใจในความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล
 • มีระบบการกำหนดผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน (Username and Password) รวมไปถึงการแยกระดับผู้ใช้โปรแกรมสำหรับเจ้ามือและพนักงานป้อนข้อมูล
 • มีระบบการตั้งยอดรับ เพื่อป้องกันการล้มของเจ้ามือ ซึ่งสามารถทำการแก้ไขเพิ่มลดได้ถ้ายังไม่ได้ตรวจสอบรางวัล
 • สามารถปิดเลขมาดังหรือปิดรับเลขที่ไม่ต้องการรับได้
 • สามารถตั้งเปอร์เซ็นต์ของผู้ส่งเป็นรายบุคคลได้ หรือกำหนดเปอร์เซ็นต์กลางสำหรับผู้ส่งทุกคนก็ได้
 • รองรับการคีย์เลขได้หลายรูปแบบได้แก่
  • วิ่งบน
  • วิ่งล่าง
  • ปักหน้า
  • ปักกลาง
  • ปักหลัง 2
  • ตัวบน 2
  • ตัวล่าง 2
  • ตัวโต๊ด 3
  • ตัวบน 3
  • ตัวล่าง 3
  • ตัวโต๊ด 4
  • ตัวโต๊ด 5
  • ตัวโต๊ด
 • หน้าป้อนยอดรับสามารถรายการเลขที่คีย์ เวลาและผู้คีย์เพื่อตรวจสอบได้
 • หน้าป้อนยอดรับสามารถคีย์เลขหลายรูปแบบพร้อมกันได้ รวมถึงสามารถแก้ไขรายการที่คีย์ก่อนหน้าได้ โดยระบบจะทำการประมวลผลรวมยอดรับใหม่อัตโนมัติ
 • หน้าป้อนยอดรับมีรายงานดูยอดแยกผู้ส่งแต่ละรายและผู้ส่งทุกราย
 • มีระบบผันตัวเลขของยอดเกินจาก เลขโต๊ด/เลขวิ่งบน/เลขวิ่งล่าง/2ตัวบน/เลขปัก ไปเป็นเลข 3 ตัวบน และผันตัวเกินวิ่งล่างไปเป็น 2 ตัวล่าง เพื่อเก็บและตีออกเพื่อกินเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าการตีออกไปตรงๆ
 • มีระบบตีออกสามารถปรับปรุงแก้ไขบางรายการตัวเลขที่เจ้ามือใหญ่ไม่รับ หรือทำการลบเล่มที่ส่งออกไปแล้วเจ้ามือใหญ่ไม่รับได้
 • มีระบบเบอร์ค้ำที่ช่วยส่งรายการเลขที่มีผู้นิยมแทงโดยกำหนดเป็นช่วงเมื่อถึงเพดานที่กำหนดก็สามารถพิมพ์ส่งเบอร์ค้ำออกไป หากเป็นเบอร์ที่ถูกรางวัลจะทำให้ช่วยลดภาระของเจ้ามือ
 • มีระบบการตั้งเวลาตีออกแบบอัตโนมัติไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ไม่เร่งด่วน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน
 • มีระบบการตรวจผลรางวัล เพื่อพิมพ์รายงานเลขที่ถูกและบัญชีรับจ่ายของผู้ส่ง ทำให้เมื่อผลรางวัลออกแล้วก็เท่ากับทำงานเสร็จพร้อมกันไปในตัว
 • เมื่อขึ้นงวดใหม่ ระบบจะทำการล้างข้อมูลทิ้งไม่มีการเก็บข้อมูลการรับแทงไว้ พร้อมทั้งล้างข้อมูลขยะทิ้งไปทำให้เกิดความรวดเร็วและคงประสิทธิภาพการทำงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
 • สามารถออกรายงานสรุปต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
  • รายงานตรวจสอบรางวัลผุ้ส่งทุกราย
  • รายงานตรวจสอบรางวัลเจาะจงผู้ส่ง
  • แสดงเปอร์เซ็นต์ผู้ส่งสรุปแยกตามผู้ส่ง
  • แสดงเปอร์เซ็นต์ผู้ส่งสรุปรวมแยกตามประเภท
  • แสดงเปอร์เซ็นต์ผู้ส่งแยกตามผู้ส่ง/ประเภท
  • แสดงแสดงเปอร์เซ็นต์ผู้ส่งเจาะจงผู้ส่ง
  • ออกรายงานการสรุปผลกำไรขาดทุน
  • ตรวจสอบการป้อนเจาะจงผู้ส่ง
  • ออกรายงานรายการตีเกิน

   
   สามารถกำหนดผู้ส่งโพยเพื่อทำบัญชี และคีย์ยอดรับได้หลากหลาย เลขวิ่ง 3 ตัวบน 3 ตัวล่าง 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง เลขโต๊ด ปักหน้า ปักกลาง และ ปักหลัง ลากหน้าบน 19 ประตูบน ลากหลังบน บนหน้า ชุดบนหน้า ปักหน้าล่าง ปักหลังล่าง ลากหน้าล่าง 19 ประตูล่าง ลากหลังล่าง ดังรูป
 
          รูปแสดงหน้าป้อนยอดรับโปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย Richest

 สามารถตั้งยอดรับโดยรวมทั้งหมด หรือตั้งยอดรับเฉพาะบางเลขได้ เลขวิ่ง 2 ตัว 3 ตัว 4 ตัว และ 5 ตัว ดังรูป


                       รูปแสดงหน้ากำหนดยอดรับเลขวิ่งโปรแกรมหวย Richest


สามารถผันเลขเกินมาเก็บไว้ในมือ ดูสรุปยอดเกินแยกตามประเภทและตีเกินให้กับเจ้ามือรายอื่นโดยสามารถกำหนดรูปแบบที่ต้องการตีเกินได้เช่น ตีออกทั้งหมด,ตีออก 3 ตัว เป็นต้น สามารถแก้ไขหรือยกเลิกการตีเกินได้ก่อนประกาศรางวัลดังรูป                              รูปแสดงหน้าตีเกินโปรแกรมหวย Richestสนใจดาวน์โหลดโปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวยรัฐบาล คลิกได้ที่นี่

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


Tel : 099-4146540 , 099-4544650

Line id : pangeline,blissfulpluem

Website:www.qsofttech.com

Email:

Facebook: https://www.facebook.com/qsofttechcenter
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 20 กันยายน 2017 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >