โปรแกรมรับซื้อน้ำยางสด BigLatex PDF พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย Administrator   
อังคาร, 30 พฤศจิกายน 1999

 

โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง สำหรับธุรกิจรับซื้อน้ำยาง BigLatex โปรแกรมบริหารธุรกิจรับซื้อน้ำยางสด (Big Latex) พัฒนาโดยคิวซอฟต์เทค www.qsofttech.com เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยมีผู้ใช้งานแล้วทั่วประเทศไทย เหมาะสำหรับ กิจการรับซื้อน้ำยางสด,ยางแห้ง,เศษยาง เป็นต้น ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่ XP ขึ้นไป  

โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง Big Latex พัฒนาขึ้นมาเพื่อสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการรับซื้อน้ำยางนั่นเอง ซึ่งธุรกิจประเภทนี้ก็ถือเป็นอีกกิจการหนึ่งที่ต้องมีการจัดการข้อมูล เอกสารการรับซื้อ และอื่นๆ และเพื่อความสะดวกในการจัดการข้อมูลจึงควรมีระบบที่ช่วยในการจัดการที่ดี ซึ่งโปรแกรมรับซื้อน้ำยาง BigLatex นี้จะตอบโจทย์การทำงานของคุณ โดยจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลและคำนวณค่ารับซื้อสินค้าให้ถูกต้องและรวดเร็วทั้งยังสามารถออกรายงานสรุปค่ารับซื้อสินค้าตามช่วงเวลาที่ต้องการทราบและสามารถแก้ไขรูปแบบของแบบฟอร์มได้ด้วยตัวท่านเอง โดยช่วยงานกิจการรับซื้อน้ำยางสด คำนวณราคาตามเปอร์เซ็นต์ยางแห้ง เพิ่มลดราคาพิเศษตามช่วงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด พร้อมการจ่ายชำระหนี้ เรียกได้ว่ามีความสามารถที่ครบครัน และ มีความยืดหยุ่นมากๆ

โปรแกรมรับซื้อน้ำยาง Big Latex-Pro คุณสมบัติทุกอย่างเหมือนโปรแกรม Big Latex เพิ่มเติมในส่วนของการเบิกเงินล่วงหน้าให้กับสมาชิก ซึ่งสามารถดูยอดเบิกล่วงหน้าสะสมของแต่ละสมาชิกได้ สามารถตัดยอดหักหนี้เมื่อสมาชิกมารับค่าน้ำยางโดยสามารถแก้ไขจำนวนเงินที่หักชำระได้ พร้อมรายงานความเคลื่อนไหวของการเบิกเงินตามช่วงเวลาที่ต้องการ  

 

สนใจทดลองใช้งานโปรแกรมรับซื้อน้ำยางสด BigLatex หรือ BigLatex-Pro  คลิกที่นี่!!!                                     รูปแสดงตัวอย่างหน้ารับซื้อนำ้ยาง 


Program Features (คุณสมบัติ และ ความสามารถของ โปรแกรมรับซื้อน้ำยางสด BigLatex เพิ่มเติม)
 • บันทึกราคาประกาศของทางราชการ
 • บันทึกรายละเอียดและเก็บประวัติของลูกค้าที่ส่งน้ำยางมาขาย
 • กำหนดประเภทยางที่รับซื้อเช่น น้ำยางสด ยางแผ่น เศษยาง เป็นต้น
 • บันทึกการซื้อน้ำยางสด โดยกำหนดแต่ละตัวอย่าง กรัมสด กรัมแห้ง เพื่อคำนวณเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ยาง
 • ราคาเพิ่มลด คำนวณตามตางรางเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • ปรับราคาเพิ่มพิเศษได้ เพื่อจูงใจลูกค้าที่ส่งน้ำยางมาขาย
 • กำหนดการปัดเศษจำนวนเงินเวลารับซื้อ
 • จ่ายชำระหนี้โดยสามารถเลือกช่วงเวลาได้
 • พร้อมรายงานการรับซื้อและการชำระหนี้ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และ การตัดสินใจต่างๆ
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมให้กับแต่ละผู้ใช้งาน
 • และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย
                                                            รูปแสดงตัวอย่างรายงานรับซื้อนำ้ยาง

 

Report (รายงานที่แสดงในโปรแกรมรับซื้อน้ำยางสด BigLatex)

 • ซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามเลขที่
 • ซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามสมาชิก
 • ซื้อสินค้าประจำวันเจาะจงสมาชิก
 • สรุปซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามวันที่
 • สรุปซื้อสินค้าประจำวันเรียงตามสมาชิก
 • สรุปซื้อสินค้าประจำวันเจาะจงสมาชิก
 • การจ่ายชำระหนี้
 • หนี้ค้างชำระ 


  Usage Instructions (รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ ใช้งานโปรแกรม)

  • Username (ชื่อผู้ใช้งาน) : SYSTEM
  • Password (รหัสผ่าน) : 123


  ลักษณะการใช้งานโปรแกรม Big Latex

  1.ใช้งานเครื่องเดียว
  2.ใช้งานร่วมกันแบบระบบเครือข่าย(เชื่อมต่อด้วยสายแลน)  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  Tel : 099-4146540 , 099-4544650

  Line id : pangeline,blissfulpluem

  Email: Facebook:

  https://www.facebook.com/qsofttechcenter


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อาทิตย์, 05 มีนาคม 2017 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >